Фини точени кори Белла

  • Време за приготвяне : 35 Min
reciepe_v2
  • Време за приготвяне : 35 Min
reciepe
  • Бр. порции : 30 хапки
p4 (2)
  • Време за приготвяне : 8 Min
sn1
  • Бр. порции : 4
  • Време за приготвяне : 20 Min
р4
  • Време за приготвяне : 25 Min
p1
  • Време за приготвяне : 60 Min
pat1
  • Бр. порции : 2-4 порции
  • Време за приготвяне : 20 Min
АЗ1